בדיקות קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות קרינה. משתמשת במכשירי המדידה המקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק העולמי

מיגון קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במיגון מפני קרינה. משתמשת בחומרי מיגון הקרינה הטובים ביותר בארץ

בדיקות גז ראדון

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות גז ראדון באישור המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת ייעוץ קרינה לפני רכישת אדמה, בניית בניין או בית פרטי

חיזוי קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי קרינה. הערכת רמת הקרינה מבוצעת באמצעות תוכנות מחשב וידע מעמיק

ניטור קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים בניטור רמת שדה מגנטי מרשת החשמל עם מכשירי המדידה הטובים ביותר

בדיקות קרינה מייננת

בדיקות קרינה ממכונות רנטגן

בדיקות קרינה רדיואקטיביות

בדיקות קרינה מרשת החשמל - פיסיקאים מומחים בקרינה

קבוצת קוואנטום - לוגו החברה
 

 
קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה

חברה בעלת ידע וניסיון רב בבדיקות קרינה מרשת החשמל
 

בדיקות קרינה מרשת החשמל - הקדמה
 • קבוצת קוואנטום הוקמה ע"י פיסיקאים מומחים קרינה.
 • קבוצת קוואנטום מבצעת בדיקות קרינה בהסמכת המשרד להגנת הסביבה.
 • קבוצת קוואנטום מספקת שירותי בדיקות קרינה הכוללים דו"ח הערכת סיכונים.
 • קבוצת קוואנטום מבצעת בדיקות קרינה למגזר הפרטי, הציבורי והביטחוני.
 

קבוצת קוואנטום מבצעת מדידות רמת שדה מגנטי מרשת החשמל אשר נקראת גם קרינת ELF בהסמכת המשרד להגנת הסביבה. קרינת החשמל נובעת מקווי מתח עליון, קווי מתח נמוך, תחנות השנאה, תחנת תחט"פ - תחנת טרנספורמציה פנימית, ארונות חשמל, לוחות חשמל, תעלות חשמל, פסי צבירה, מכשירים ביתיים וכו.

 
קבוצת קוואנטום מבצעת את בדיקות הקרינה בעזרת מכשירי מדידה חדשים ואיזוטרופיים והטובים ביותר שקיימים כיום בשוק העולמי. כל שנה מכשירי המדידה מכוילים ע"י מעבדות מוסמכות בארץ ובעולם. חשוב מאוד שבדיקות הקרינה יבוצעו ע"י מכשירים איזוטרופיים. יש לציין שרוב מכשירי המדידה בארץ אינם איזוטרופיים בגלל עלותם הגבוהה.
 
 
חשוב מאוד:
על מנת לקבל דו"ח רשמי אשר יהיה קביל בבית משפט או יישלח לחברת החשמל לקבלת תגובה רשמית מנציג תלונות הציבור רצוי לוודא לפני ביצוע בדיקת הקרינה את הדברים הבאים: 
 • מכתב הסמכה - אישור לביצוע בדיקות קרינה בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה. 
 • מכשירי מדידה - מכשירי המדידה חייבים להיות רשומים על שמו של בודק הקרינה.
 • מכשירים מכויילים - אישור כיול בר תוקף ממעבדה מוסמכת, אם המכשיר חדש יש אישור לשנתיים.
 • מכשירים איזוטרופיים - מדידה בו זמנית של שלושת הצירים וחישוב ממוצע החשיפה ב-RMS.
 

בדיקות קרינה מרשת החשמל - מדיניות המשרד להגנת הסביבה
 
המשרד להגנת הסביבה בהסתמכו על מחקרים שהראו קשר בין החשיפה לשדה מגנטי להגברת הסיכון הבריאותי, במיוחד לסרטן מסוג לוקמיה ילדים, ממליץ לפעול לפי "עיקרון הזהירות המונעת".

המלצות המשרד להגנת הסביבה הן למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור בכלל וילדים בפרט לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל.
 
בשנת 2005 הוקמה ועדת מומחים בנושא חשיפת הציבור לקרינה משדות מגנטיים מרשת החשמל. בעקבות מסקנות הוועדה, פרסמו המלצות  שמטרתן הפחתה של חשיפה  לקרינה מרשת החשמל, זמנית או קבועה. לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל, המלצות הוועדה התייחסו לחשיפה לערכים ממוצעים של עוצמת קרינת שדה מגנטי מרשת החשמל, הגבוהים מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים להגביר את הסיכון לבריאות. 
 

בדיקות קרינה מרשת החשמל - מקומות שבהן מבוצעות בדיקות הקרינה
 • מקומות עבודה - חדרי משרדים, חדרי ישיבות ועמדות עבודה.
 • בבנייני מגורים - דירות מגורים, מסדרונות קומתיים, לובי כניסה, חניון הבניין.
 • שטחים ציבוריים - גינות ציבוריות, מגרשי ספורט שכונתיים.
 • מקומות חינוך - בתי ספר וגני ילדים. 
 • בסיסים צבאיים - משרדים ועמדות עבודה.
 • בנייני משרדים.
 • בניינים ציבוריים.  
 
בדיקות קרינה מרשת החשמל - מתי כדי לבצע את בדיקות הקרינה?
 
 
בדיקות קרינה מרשת החשמל - ניטור רמת שדה מגנטי - מתי צריך לבצע ?

עומס צריכת זרם משתנה
כאשר השינויים בצריכת הזרם אינם קבועים בזמן, בדיקה רגעית של רמת שדה מגנטי אינה מספיקה. יש לבצע ניטור רמת שדה מגנטי במשך זמן ממושך כדי לנתח את שינויי רמת השדה המגנטי כפונקציה של הזמן ובדיקת עמידה בתקנות והמלצות המשרד להגנת הסביבה למקום מגורים או עבודה. להמשך קריאה לחץ כאן
 

בדיקות קרינה מרשת החשמל - מרחקי בטיחות מתשתיות חשמל

משרד התשתיות קבע תקנות למרחקי ההתקרבות המזעריים המותרים בין קווי מתח לבין מבנים מאוכלסים. תקנות אלו הם בטיחותיים בעיקרם ונועדו למנוע אפשרות של מגע אקראי של אדם בקו המתח או נפילת קו המתח על מבנה מאוכלס. מרחקי ההתקרבות תלויים במספר גורמים - אופי האיכלוס של הבניין, פרופיל עמוד חשמל והנטייה המרבית האפשרית של מוליך הפאזה הסמוך בהשפעת הרוח. המרווחים נקבעים על פי רוב באופן פרטני, על סמך תנאי המקום ועל ידי עובדי מחלקת התכנון של חברת החשמל
 
 
 
להלן מרחקי הבטיחות מקווי מתח של חברת החשמל:
 • קו מתח נמוך 400 וולט - מרווח מזערי של 2 מטר ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס. לרוב נמצא בתוך ערים והוא מהווה את רוב הבעיות של השדה המגנטי הגבוה שנמדד בתוך בניינים.
 • קווי מתח גבוה 13, 22 ו-33 קילו-וולט - מרווח מזערי של 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס. 
 • קו מתח עליון 161 קילו-וולט - פרוזדור בטיחות של 20 מטר מציר הקו.
 • קו מתח על 400 קילו-וולט - פרוזדור בטיחות של 35 מטר מציר הקו.
 
תחנת השנאה זעירה

המשרד להגנת הסביבה בתוקף סמכותו לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006, קבע כי בעל ההיתר להפעלה של תחנת השנאה זעירה ינקוט אמצעים להפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים והחשמליים אליהם נחשף הציבור. המרחק האופקי המזערי בין מבנה מאוכלס לבין חלק כלשהו של המתקן יהיה לפחות 3 מטרכמו-כן, בעל ההיתר יגביל את הגישה למתקן על ידי סגירת המתקן בדלת ומנעול ובנוסף יציב שלטי אזהרה. 
כל הזכויות שמורות © Quantum Group
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים