בדיקות קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות קרינה. משתמשת במכשירי המדידה המקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק העולמי

מיגון קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במיגון מפני קרינה. משתמשת בחומרי מיגון הקרינה הטובים ביותר בארץ

בדיקות גז ראדון

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות גז ראדון באישור המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת ייעוץ קרינה לפני רכישת אדמה, בניית בניין או בית פרטי

חיזוי קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי קרינה. הערכת רמת הקרינה מבוצעת באמצעות תוכנות מחשב וידע מעמיק

ניטור קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים בניטור רמת שדה מגנטי מרשת החשמל עם מכשירי המדידה הטובים ביותר

בדיקות קרינה מייננת

בדיקות קרינה ממכונות רנטגן

בדיקות קרינה רדיואקטיביות

רמות חשיפה
 


 
קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה
 
חברה בעלת ידע תיאורטי וניסיון רב בקרינה מייננת ולא מייננת

 
מדיניות המשרד להגנת הסביבה והחוק בישראל
מדיניות המשרד בתחום הקרינה הבלתי מייננת מבוססת על עיקרון הזהירות המונעת, במטרה למזער, ככל האפשר בטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה את חשיפת הציבור לקרינה. מטרה נוספת היא לצמצם את השטחים בהם חלה מגבלת בנייה בגלל סכנת קרינה. המשרד מפקח על מקורות הקרינה ועל נותני שירותים בתחום הערכת החשיפה לקרינה ומדידת הקרינה באמצעות היתרי קרינה המונפקים מכוח החוק.
 
 
החוק למניעת הקרינה הבלתי מייננת
החוק למניעת הקרינה הבלתי מייננת התקבל בכנסת בראשית שנת 2006. מטרת החוק להגן על הציבור מפני הקרינה הבלתי מייננת ולהסדיר את העיסוק בהקמתם והפעלתם של מקורות קרינה בלתי מייננת, כמו גם את נהלי מדידת הקרינה.
 
בשנת 2009 אישר השר להגנת הסביבה את התקנות המלוות את החוק: תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט 2009. התקנות מסדירות את רישוי העיסוק במקורות קרינה בלתי מייננת ואת הרמה המקצועית הנדרשת מן העוסקים בנושא הזה. התקנות מחייבות למדוד את רמות הקרינה הבלתי מייננת. התקנות מחייבות גם לפרסם את כל המידע הזה ברבים.
 

 
קרינה סלולרית - מדיניות המשרד להגנת הסביבה - רמות חשיפה

סף בריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת
הסף הבריאותי מגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים ועוד. הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP 1998) הפועלת בארגון הבריאות העולמי. המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד.

   

סף סביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת
הסף הסביבתי אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם. הסף נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנלקחו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים. הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת. באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות ופארקים המשרד אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי.

כל הזכויות שמורות © Quantum Group
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים