בדיקות קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות קרינה. משתמשת במכשירי המדידה המקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק העולמי

מיגון קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במיגון מפני קרינה. משתמשת בחומרי מיגון הקרינה הטובים ביותר בארץ

בדיקות גז ראדון

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות גז ראדון באישור המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת ייעוץ קרינה לפני רכישת אדמה, בניית בניין או בית פרטי

חיזוי קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי קרינה. הערכת רמת הקרינה מבוצעת באמצעות תוכנות מחשב וידע מעמיק

ניטור קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים בניטור רמת שדה מגנטי מרשת החשמל עם מכשירי המדידה הטובים ביותר

בדיקות קרינה מייננת

בדיקות קרינה ממכונות רנטגן

בדיקות קרינה רדיואקטיביות

שדה מגנטי
 


 
קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה

חברה בעלת ידע תיאורטי וניסיון רב בקרינה מייננת ולא מייננת

 שדה מגנטי – סיכונים, תקנות והמלצות 

  • ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה 2000 מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת 2010 שקבעו ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של ICNIRP אינה מבדילה בין חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת (המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 1000 מיליגאוס משנת 1998). זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית.
 
  • הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם גורם אפשרי לסרטן (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר. ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין 0.4 מיליגאוס ל-1 מיליגאוס.
 
  • המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת (ממוצע על פני 24 שעות) של אדם לשדה מגנטי לא תעלה על 4 מיליגאוס.
 
  • לפי עקרון הממוצע של 4 מיליגאוס כ-סף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית, מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך 8 שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה מגנטי העולה בעוצמתו על 10 מיליגאוס. המלצה זאת מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל-1 מיליגאוס כשנמצאים בבית (חשיפה למשך 16 שעות), כך שבתוספת של חשיפה ל-10 מיליגאוס במשך 8 שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק 4 מיליגאוס שהוא סף החשיפה הממוצעת המומלצת לפי החישוב הבא: 24/(1*16 + 10*8) = 4. אם עובד נמצא במקום עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ-10 מיליגאוס.
 
רמת השדה המגנטי המומלצת ע"י המשרד להגנת הסביבה כפונקציה של זמן החשיפה: 
 

זמן חשיפה
[שעות]
רמת שדה מגנטי
[mG]
1 73.0
2 37.0
3 25.0
4 19.0
5 15.4
6 13.0
7 11.3
8 10.0
9 9.0
10 8.2
11 7.5
12 7.0
13 6.5
14 6.1
15 5.8
16 5.5
17 5.2
18 5.0
19 4.8
20 4.6
21 4.4
22 4.3
23 4.1
24 4.0
כל הזכויות שמורות © Quantum Group
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים