בדיקות קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות קרינה. משתמשת במכשירי המדידה המקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק העולמי

מיגון קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במיגון מפני קרינה. משתמשת בחומרי מיגון הקרינה הטובים ביותר בארץ

בדיקות גז ראדון

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות גז ראדון באישור המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת ייעוץ קרינה לפני רכישת אדמה, בניית בניין או בית פרטי

חיזוי קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי קרינה. הערכת רמת הקרינה מבוצעת באמצעות תוכנות מחשב וידע מעמיק

ניטור קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים בניטור רמת שדה מגנטי מרשת החשמל עם מכשירי המדידה הטובים ביותר

בדיקות קרינה מייננת

בדיקות קרינה ממכונות רנטגן

בדיקות קרינה רדיואקטיביות

פיסיקאים מומחים בקרינה - חיזוי קרינה מחדר שנאים
 
קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה - חיזוי קרינה
 

 
קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה

חברה בעלת ידע וניסיון רב בחיזוי ויעוץ קרינה מחדר שנאים
 
 
 
חיזוי קרינה - הקדמה
 • קבוצת קוואנטום הוקמה ע"י פיסיקאים מומחים בקרינה.
 • קבוצת קוואנטום משלבת ידע תיאורטי וניסיון מעשי רב שנים. 
 • קבוצת קוואנטום נותנת שירות בהסמכת המשרד להגנת הסביבה.
 • קבוצת קוואנטום משתמשת בתוכנות המחשב וציוד מדידות הקרינה הטובים ביותר.
 • גרעין החברה מורכב ע"י פיסיקאים בעלי 25 שנות ניסיון בקרינה מייננת ובקרינה לא מייננת.

 

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי, ייעוץ ותכנון של מתקני ומערכות חשמל על מנת למנוע כליל או להפחית בצורה ניכרת את רמות החשיפה של הציבור הרחב לקרינה אלקטרומגנטית שמקורה מרשת החשמל הפנים מבנית או החיצונית.

בשלב התכנון והבנייה רצוי להיעזר בפיסיקאי יועץ קרינה מנוסה שהוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה למתן שירותי קרינה משלב התכנון ועד שלב הביצוע.  

מומלץ בשלב התכנון האדריכלי לתכנן ולמקם את מערכות החשמל הפנים מבניות על מנת לחסוך כסף רב במיגון קרינה. מחירם של חומרי מיגון הקרינה התייקר בשנים האחרונות באופן משמעותי ולכן קיימת חשיבות רבה לשילוב חברה מקצועית ובעלת ידע וניסיון רב. 


חיזוי קרינה מחדר שנאים - הקדמה

חדר השנאים מהווה את מקור האנרגיה למבנה. תפקידו של חדר השנאים בבנייני מגורים, בנייני משרדים, בנייני ציבור, מרכזים מסחריים ומפעלים הוא להמיר את מתח הכניסה 22,000 וולט למתח יציאה 400 וולט, מתח עבודה. מאחר וההספק בכניסה צריך להיות שווה להספק ביציאה (מבלי לקחת בחשבון הפסדי אנרגיה) הזרם שזורם בקו המתח 400 וולט גדל באופן משמעותי ותלוי בצריכה. מאחר והזרם גדל אזי רמת השדה המגנטי בקרבת חדר השנאים גבוהה מאוד. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על קשר בין חשיפה לשדה מגנטי למחלות שונות ולכן ישנה חשיבות רבה מאוד לתכנון נכון של מערכות החשמל בחדר השנאים ולמיקומו במבנה.
 

חיזוי קרינה מחדר שנאים - מדיניות המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה דורש דו"ח הערכת סיכונים מחדר השנאים על מנת לוודא שהציבור לא ייחשף לרמות גבוהות של שדה מגנטי כאשר חדר השנאים נמצא בקרבת מקום. 
 

חיזוי קרינה מחדר שנאים - הנחיות תכנוניות לחדרי שנאים (תחט"פ)
 
כללי:
 • בבית מגורים לא יותקן שנאי בעל הספק העולה על 630KVA וזרם מקסימלי של עד 950A, אלא אם נועד לתת חשמל לאותו בניין.
 
מיקום חדר השנאים:
 • יש לבדוק עם היזם בחירת מקום מרוחק ככל שניתן מחדרים המיועדים לאכלוס. 
 • מתן העדפה לקומת מרתף מתחת לקומת עמודים, או כביתן נפרד, בהתאם לאפשרויות הפיזיות במקום המתוכנן.
   
תכנון חדר השנאים הצמוד לחדר מאוכלס:
 • הימנעות ככל שניתן מהצבת שנאים ולוחות מתח נמוך ליד קיר משותף עם חדר מאוכלס. בתנאים מסוימים ומוגבלים מותקנים לוחות מתח נמוך מחוץ לתחנה.
 • אם קיים קיר משותף עם חדר החשמל ואין אפשרות להוציא את לוח החשמל למקום מרוחק, יש למקם את לוח המתח נמוך בניצב לקיר המשותף עם חדר החשמל. גם כניסה ויציאת כבלי מתח נמוך מלוח החשמל תבוצע בניצב לקיר המשותף.
 • הרחקת מפלס הכבלים מהתקרה ככל שניתן לצמצום המרחק בין הכבלים. במידה וחדר השנאים נמצא בקומה העליונה או על גג המבנה יש להרחיק את מפלס הכבלים מרצפת החדר. למרווח בין הכבלים לתקרת/ריצפה של החדר השפעה רבה על רמת השדה המגנטי בדירה מעל/מתחת.
 • חדרי שנאים הממוקמים במרתפים וקומות תחתונות הזנת לוח מתח נמוך מלמטה דרך סרגל נתיכים, כאשר הכניסה היא ממרכז חלקו התחתי של הלוח והיציאות משני עברי סרגל הכניסה.
 • במידה וחדר השנאים נמצא בקומה העליונה או על גג המבנה הזנת לוח מתח נמוך מלמעלה דרך סרגל נתיכים, כאשר הכניסה היא ממרכז חלקו העליון של הלוח והיציאות משני עברי סרגל הכניסה.

בכל מקרה, מחוץ לחדר השנאים בכל הכיוונים, מעליו ומתחתיו (בהתאם לנסיבות- סביבה מאוכלסת), רמת השדה המגנטי צריכה להיות נמוכה מהנחיות המשרד להגנת הסביבה.


חדרי שנאים:

 • לא ימוקמו שנאים בחדרים שיש להם קיר או רצפה או תקרה משותפים עם חדרים המשמשים למגורי בני אדם, קבועים וזמניים גם יחד (לרבות מטבחים וכיו"ב).
 • במקרים בהם לא ניתן, למרות מאמץ תכנוני ניכר, לקיים את האמור בסעיף שלעיל, יבטיח המתכנן בתוכניותיו, כי יישמרו מרחקים מכסימליים האפשריים בין יחידות נושאות זרם (כגון שנאים, לוחות חשמל וכד') לבין קיר/רצפה/תקרה משותפים לחדרי מגורים: ובכל מקרה, בחדרי שנאים המצויים במרתפים או בקומות תחתונות, יוקפד על הזנת השנאים מלמטה- כלומר בחלקם התחתון- ועל הרחקת לוח החשמל באופן שלא יוצב על קיר משותף עם חדר מגורים כלשהו. בחדרי שנאים המצויים בקומות עליונות /גגות יוקפד על הזנת השנאים מלמעלה, דהיינו בחלקם העליון. כמו כן, יינקטו האמצעים הטכניים האחרים הידועים באותה עת והמקובלים, להפחתת השדות המגנטיים מן השנאים.
 • "מרחק הבטיחות" של קיר חיצוני של חדרי מגורים משנאים חיצוניים (מן הסוג המוצב, בין היתר, על עמודים), לא יקטן מ- 3 מ'.
 • "מרחק הבטיחות" של תחנות טרנספורמציה זעירה (תט"ז) מקיר חיצוני של חדרי מגורים לא יקטן מ- 3 מ', ויובטח, שבהתקיים מרחק הבטיחות הגבולי (דהיינו 3 מ'), אזי צד המתח הנמוך לא יופנה לכיוון הקיר. במקרים בהם לא ניתן לעמוד במרחק הבטיחות (3 מ') ניתן יהיה להפחיתו לכדי 2 מ' ובלבד שיובטח שצד המתח הגבוה, הוא זה שיפנה לכיוון הקיר.
כל הזכויות שמורות © Quantum Group
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים