בדיקות קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות קרינה. משתמשת במכשירי המדידה המקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק העולמי

מיגון קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במיגון מפני קרינה. משתמשת בחומרי מיגון הקרינה הטובים ביותר בארץ

בדיקות גז ראדון

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים במדידות גז ראדון באישור המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת ייעוץ קרינה לפני רכישת אדמה, בניית בניין או בית פרטי

חיזוי קרינה

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי קרינה. הערכת רמת הקרינה מבוצעת באמצעות תוכנות מחשב וידע מעמיק

ניטור קרינה

קבוצת קוואנטום מעסיקה פיסיקאים מומחים בניטור רמת שדה מגנטי מרשת החשמל עם מכשירי המדידה הטובים ביותר

בדיקות קרינה מייננת

בדיקות קרינה ממכונות רנטגן

בדיקות קרינה רדיואקטיביות

חיזוי קרינה
 
 

קבוצת קוואנטום - פיסיקאים מומחים בקרינה

חברה בעלת ידע וניסיון רב בסימולציה של שדה מגנטי מרשת החשמל 

  חיזוי קרינה - הקדמה

 • קבוצת קוואנטום הוקמה ע"י פיסיקאים מומחים בקרינה.
 • קבוצת קוואנטום משלבת ידע תיאורטי וניסיון מעשי רב שנים. 
 • קבוצת קוואנטום נותנת שירות בהסמכת המשרד להגנת הסביבה.
 • קבוצת קוואנטום משתמשת בתוכנות המחשב וציוד מדידות הקרינה הטובים ביותר.

 

קבוצת קוואנטום מספקת שירותי חיזוי, ייעוץ ותכנון של מתקני ומערכות חשמל על מנת למנוע כליל או להפחית בצורה ניכרת את רמות החשיפה של הציבור הרחב לקרינה אלקטרומגנטית שמקורה מרשת החשמל הפנים מבנית או החיצונית.

בשלב התכנון והבנייה רצוי להיעזר ביועץ קרינה מנוסה שהוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה למתן שירותי קרינה משלב התכנון ועד שלב הביצוע.  

מומלץ בשלב התכנון האדריכלי לתכנן ולמקם את מערכות החשמל הפנים מבניות על מנת לחסוך כסף רב במיגון קרינה. מחירם של חומרי מיגון הקרינה התייקר בשנים האחרונות באופן משמעותי ולכן קיימת חשיבות רבה לשילוב חברה מקצועית ובעלת ידע וניסיון רב. 

קבוצת קוואנטום מבצעת את סימולציית השדה המגנטי בעזרת תוכנת מחשב מתקדמת אשר פותחה בחברת נרדה העולמית (EFC-400 Software). התוכנה מאפשרת לטעון תוכנית אדריכלית ולמקם עליה את מקורות השדה המגנטי כגון: כבלים חשמליים, ארונות חשמל, שנאים ועמודי חשמל למתח גבוה ונמוך. לאחר מכן, מתבצע חישוב של רמת השדה המגנטי. מישור החישוב נעשה לאזורים אשר אנשים הולכים לשהות בהם באופן קבוע.


חיזוי קרינה - חוק הקרינה הבלתי מייננת

חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו 2006, שנכנס לתוקפו בשנת 2007 מחייב את בעל מתקן החשמל לקבל היתר מהמשרד להגנת הסביבה להקמת ולהפעלת מקור קרינה בתדר רשת חשמל.

לצורך הגשת הבקשה לקבלת היתר הקמת המתקן, על המבקש לצרף לבקשה דו"ח הערכת רמת חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל על סמך ביצוע חיזוי תאורטי ובדיקות בשטח.

היתר הקמת המתקן מאפשר לקבל היתר זמני להפעלת המתקן לתקופה ניסיונית עד שלושה חודשים בכפוף לאישורים של חברת החשמל ורשויות מקומיות.

בתקופה זו מבצעים טיפול נדרש ובדיקות קרינה על פי נוהלים של המשרד להגנת הסביבה. על מנת לקבל היתר מלא להפעלת המתקן, על המבקש לצרף לבקשה דו"ח בדיקת רמת הקרינה האלקטרומגנטית בפועל שמאמת עמידת המתקן בדרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא הקרינה האלקטרומגנטית.

 

חיזוי קרינה - מטרת השירות

מטרת מתן השירות היא על מנת לקבל אישורים מהגורמים המוסמכים: המשרד להגנת הסביבה, הרשות המקומית ומכון התקנים. כמו כן, מטרת מתן השירות כוללת ייעוץ על מנת לצמצם את מקור השטף המגנטי בתדר רשת חשמל כפי שמוגדר בחוק הקרינה הבלתי מייננת כדי למזער את חשיפת הציבור לשדות מגנטיים.

 • המשרד להגנת הסביבה - מטרת השירות היא לקבל היתר הקמה והיתר הפעלה למתקני החשמל.
 • רשות מקומית - מטרת השירות היא לקבל טופס 4 לאיכלוס המבנה.
 

מטרת השירות כוללת את השלבים הבאים:

א. סקר קרינה - מדידות רמת שדה מגנטי בשטח לפני התחלת ביצוע פרויקט הבנייה

ביצוע מדידות רמת שדה מגנטי בשטח המיועד לבנייה מאפשר לגלות מקורות קרינה לפני התחלת הבנייה וייעוץ במציאת פתרונות.

    שלבי ביצוע:

 • פגישה עם מנהלי הפרויקט על מנת לתכנן את מיפוי רמת השדה המגנטי לפני הבנייה. 
 • ביצוע מדידות רמת השדה המגנטי בשטח עפ"י התוואי שתוכנן על סמך הפגישה המקדימה.
 • הפקת דו"ח מדידות רמת השדה המגנטי.
 • פגישה עם מתכנני הפרויקט להצגת ממצאי הדו"ח והסקת מסקנות.

ב. חיזוי קרינה - הערכת רמות החשיפה לשדות מגנטיים ממקורות החשמל


הערכת רמות החשיפה לשדות מגנטיים לצורך קבלת היתר הקמה והפעלה מהמשרד להגנת הסביבה, הרשות המקומית ובמידת הצורך תו תקן ירוק 5281 ממכון התקנים.

    שלבי ביצוע:

 • פגישה עם מתכנני המבנה לצורך איסוף ועיבוד נתונים של מקורות הקרינה: חדר שנאים, ארונות חשמל, תעלות חשמל ושאר מתקני חשמל.
 • בניית מודל ממוחשב של מקורות הקרינה והרצת סימולציות ממוחשבות לצורך הערכת הקרינה סביב מתקני החשמל.
 • הפקת דוח הערכת רמות החשיפה הכוללות הצגת חיזוי של רמות החשיפה לשדות מגנטיים בצורה גרפית באמצעות מפות contour-lines – קווים שווי צפיפות השטף המגנטי המאוירים על גבי תוכניות אזורי הקמת מערכות החשמל.
 • פגישה עם מתכנני המבנה להצגת ממצאי הערכות הקרינה. מטרת הפגישה הינה לאפשר למתכנן לבצע שינויים תיכנוניים שיביאו להפחתת הקרינה במקרה שהתגלתה בעיה.
 • חדר שנאים - הוראות תכנון ובנייה של חדר שנאים במבנה חדש לצורך מניעת קרינה אלקטרומגנטית.
 • מרכז ספורט פרויקט ייעוץ, חיזוי ותכנון למערכות חשמל פנים מבניות.
 • בית ספר חדש - פרויקט ייעוץ, חיזוי ותכנון למערכות חשמל חיצוניות ופנימיות.

ג. מיגון קרינה - תכנון מפרט המיגון וכתב כמויות

במידה ובשלב חיזוי הקרינה של רמות החשיפה לשדות מגנטיים מתגלה חריגה, קבוצת קוואנטום תתכנן ותכתוב מפרט מיגון הכולל את היקף השטח, סוג החומר ופיקוח עליון לביצוע פרויקט המיגון. 

     שלבי ביצוע:

 • פגישה עם מנהלי הפרויקט לצורך קבלת החלטות על מיגון הקרינה והיקפו.
 • הכנת דו"ח "מפרט מיגון קרינה" הכולל כתב כמויות והערכת תקציב לביצוע.
 • בחירת קבלן ביצוע ופיקוח עליון על ביצוע פרויקט המיגון.
 • מדידות רמת שדה מגנטי לאחר חשמול המבנה ובדיקת עמידה ביעדי המיגון.

 • מיגון קרינה - פרויקטים בתחום מיגון מפני שדה מגנטי שתוכננו ובוצעו ע"י קבוצת קוואנטום.

ד. סקר קרינה - מדידות רמת שדה מגנטי במבנה בסיום פרויקט הבנייה

ביצוע מדידות ומיפוי שדות מגנטיים במבנה על מנת לאמת עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית להכשרת המבנה לפני איכלוסו לצורך קבלת היתר הפעלה למערכות החשמל.

     שלבי ביצוע:

 • ביצוע מדידות רמת שדה מגנטי.
 • הפקת דו"ח מיפוי רמת שדה מגנטי.
 • כתיבת דו"ח הערכת סיכונים.
 • הכנת מסמכים להיתר הפעלה של מקורות קרינה לגורמים הרלוונטיים.
 

 מערכות חשמל - מקורות החשמל שעבורן מבוצע ייעוץ, חיזוי ותכנון קרינה
 • תעלות חשמל - כבלי חשמל המגשרים בין מערכות חשמל - Electrical wire (עברית, אנגלית).
 • פסי צבירה - קו מתח ייחודי המגשר בין מערכות חשמל - Busbar (עברית, אנגלית).
 • קווי מתח - קווי מתח גבוה ונמוך - Power line (אנגלית). 
 • חדר מונים - חדר מונים בקומת קרקע/מרתף או לוח מונים קומתי - Electricity meter (אנגלית).
 • מערכת סולארית - מערכת לייצור חשמל באמצעות תא פוטו וולטאי - Solar cell (עברית, אנגלית).
  

 

כל הזכויות שמורות © Quantum Group
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים